CẤP MÃ QR CORE

Dịch vụ in mã bao bì Core lên bao bì sản phẩm

Thủ tục: ĐKKD, Giấy Chứng nhận mã vạch, hợp đồng Phân phối sản phẩm, giấy công bố sản phẩm,…

  • DN gửi file thông tin làm code theo mẫu kèm theo
  • Demo qrcode

Thời gian hòa thiện: 1 đến 7 ngày tùy số lượng SP