BẢO HỘ KIỂU DÁNG

Một kiểu dáng công nghiệp tăng thêm giá trị cho sản phẩm của bạn. nó làm cho sản phẩm hấp dẫn và thu hút khách hàng. Vì vậy bảo hộ các kiểu dáng giá trị là một phần có tính quyết định trong chiến lược kinh doanh của bất kỳ nhà thiết kế và sản xuất nào.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bằng cách đăng ký ở cơ quan đăng ký quốc gia, bạn sẽ có được độc quyền để ngăn chặn người khác sao chép hoặc nhái lại nếu không được bạn uỷ quyền. Điều này tạo nên ý nghĩa kinh doanh bởi nó tăng khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp và tăng thêm doanh thu  bằng một hay nhiều cách sau:

  • Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của bạn .
  • Đăng ký một kiểu dáng giá trị góp phần thu lại vốn đầu tư thích đáng dành cho sáng tạo và marketing sản phẩm có liên quan, do đó tăng lợi nhuận.
  • Kiêu dáng công nghiệp là tài sản kinh doanh mà có thể tăng gía trị thương mại của một công ty và sản phẩm của nó.
  • Một kiểu dáng đựoc bảo hộ cũng có thể được cấp phép sử dụng (hoặc bán) cho người khác để lấy tiền. bằng cách cấp phép sử dụng kiểu dáng, bạn cũng có thể thâm nhấp thị trường mà bạn đang không thể phục vụ ở một mặt nào đó.
  • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp khuyến khích cạnh tranh công bằng và thực hành thương mại trung thực.

Thủ tục đăng ký:

  1. Giấy ủy quyền.
  2. Bộ ảnh kiểu dáng. Cần gửi cho 01 ảnh chụp kiểu dáng để xem cần chụp bao nhiêu ảnh, và là các ảnh chụp như thế nào.
  3. Phí đăng ký kiểu dáng: 4.500.000 đồng + 450.000 đồng/mỗi ảnh. Tùy theo kiểu dáng đăng ký mà phải cần có từ 1 cho tới khoảng 10 ảnh.
  4. Thời gian đăng ký kiểu dáng là khoảng 18 tháng.

Thời gian bảo hộ độc quyền kiểu dáng là 5 năm và được gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Như vậy thời gian được bảo hộ độc quyền tối đa là 15 năm.

Điều cần lưu ý là tính mới của kiểu dáng, tức kiểu dáng không được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn, và không được trùng hay tương tự với bất kỳ kiểu dáng nào đã có trước (cả trong và ngoài nước) thì mới có khả năng được cấp bằng.