AN TOÀN THỰC PHẨM

CÔNG BỐ & TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP

 • Công bố phù hợp quy định ATTPLà đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với quy định an toàn thực phẩm.

  Nội dung dịch vụ:

  • Tư vấn điều kiện công bố sản phẩm, soạn thảo hồ sơ;
  • Tư vấn khách hàng nhận thủ tục, kết quả tại Cục ATTP;
  • Thời gian làm việc: tối thiểu 60 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Thời gian kiểm nghiệm: 15 ngày kể từ ngày nhận mẫu;
  STT DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM
  TĐM Media Khách hàng
  1 ĐKKD có ngành nghề KD thực phẩm, hoặc tương đương x
  2 Phiếu kiểm nghiệm trong vòng 6 tháng (Nếu chưa có KQKN thì KH sẽ làm việc với Phòng TN) x
  3 Mẫu nhãn SP lưu hành tại nước xuất sứ x
  4 Mẫu nhãn phụ x
  5 Mẫu nhãn hoàn chỉnh x
  6 GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP x
  7 GCN HACCP, ISO22000 hoặc tương đương của nơi SX (Nếu có) x
  8 Kế hoạch giám sát định kỳ X (Dựa trên hồ sơ KH)
  9 Báo cáo đánh giá hợp quy X (Dựa trên hồ sơ KH)
  10 Lập hồ sơ công bố hợp quy chi tiết X (Dựa trên hồ sơ KH)
  11 Tài liệu khác x
  12 Bảng thông tin về SP (Nếu có) x

  Phí dịch vụ tư vấn:

  Nội dung ĐTV Số lượng Đơn giá
  Tư vấn hồ sơ công bố đã bao gồm phí nhà nước Hồ sơ 01 18,500,000
  Phí kiểm nghiệm Mẫu 01 Tùy mẫu

  Tự công bố phù hợp quy định ATTP 

  Nội dung dịch vụ:

  • Tư vấn điều kiện công bố sản phẩm, soạn thảo hồ sơ;
  • Tư vấn khách hàng nhận thủ tục, kết quả tại Cục ATTP;
  • Thời gian làm việc: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
  • Thời gian kiểm nghiệm: 15 ngày kể từ ngày nhận mẫu;

  Hồ sơ yêu cầu: Như trên

  Phí dịch vụ tư vấn:

  Nội dung ĐTV Số lượng Đơn giá
  Tư vấn hồ sơ tự công bố Hồ sơ 01 6,000,000
  Phí kiểm nghiệm Mẫu 01 Tùy mẫu

  Công bố với một số loại sản phẩm đặc thù (Ví dụ: Sữa cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

  • Tư vấn điều kiện công bố sản phẩm, soạn thảo hồ sơ;
  • Tư vấn khách hàng nhận thủ tục, kết quả tại Chi Cục ATTP;
  • Thời gian làm việc: tối thiểu 45 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Thời gian kiểm nghiệm: 15 ngày kể từ ngày nhận mẫu;
  • Phí dịch vụ báo giá chưa bao gồm phí kiểm nghiệm.
  Nội dung ĐTV Số lượng Đơn giá
  Tư vấn hồ sơ công bố + Phí nhà nước Hồ sơ 01 11,000,000
  Phí kiểm nghiệm Mẫu 01 Tùy mẫu